Piatra Verde

Piatra Verde este un tuf zeolitifer cu un mare conținut de clinoptilolit, situat în Slănic Prahova. Compoziția mineralogică a fracțiunii cristalizate din tuful zeolitifer de la este reprezentată în tabelul următor:

Mineral Procente
Clinoptilolit 80-90%
Mordenit 0-5
Cuarț 0-3
Feldspat plagioclaz 0-8
Muscovit 0-1
Biotit 0-1
Calcit 0-15
Minerale argiloase 0-2

Având capacități totale de schimb cationic, tuful clinoptilolitic poate reține cu ușurință cationii din mediul înconjurător. Spre exemplu, tufurile cu clinoptilolit au fost folosite în urma accidentului de la Cernobâl pentru ameliorarea consecințelor asupra mediului și a populației. Astfel, terenurile agricole și pășunile din zonele afectate au fost acoperite cu pulbere de tuf pentru eliminarea ionilor radioactictivi din sol. De asemenea, animalelor li s-a administrat ca supliment nutritiv tuf cu clinoptilolit pentru eliminarea ionilor radioctivi asimilați simultan cu hrana consumată.

Sursa: Prof. dr. Lucian Matei – Facultatea de Geologie și Geofizică – Universitatea București

Galerie foto-video


Locație